Öncelikle motor içerisindeki yatak nedir onu açıklamamız gerekir. Motorda yatak; motor içerisinde dönen parçaların hareketinde esneklik kazandırma ve parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltmaya yarayan parçadır. Motordaki blok ve kranklar arasındaki bölüme ana yatak, piston kolu ve krank milleri arasında bulunan bölüme de kol yatağı adı verilir.

Motorlardaki yatak sarması problemi, motordaki iç hararetin aşırı yükselmesi sonucu ortaya çıkar. Bu problem, motorun yağ ve soğutma sisteminin yetersiz çalışmasına dayanır. Aracınızın motorunda yeterli miktarda yağ olmaması ve yağlanması gereken yüzeylerin düzenli bir şekilde yağlanmaması sonucunda yataklarda sarmaya neden olmaktadır. Yağ oranının eksikliği, sürtünmeleri beraberinde getirerek yatak içerisindeki parça ve bağlantıların zarar görmesine ve çalışma işlevinin kaybına neden olabilir.

Motorlarda yatak sarması sorununun tesbiti 3 farklı yolla mümkün olabilir. Bunlar:

Göstergede yağ uyarı ışığının yanması

Motordan istenmeyen seslerin gelmesi

İlk hareket ve ani kalkışlarda gecikmeler

 

Bu belirtilerden herhangi biri varsa aracınızı en kısa sürede durdurmalı, çekici yardımcı ile motor çalıştırılmadan servise götürülmelidir. Aksi takdirde motor aksamları zarar görebilir, kalıcı işlev kayıplarına neden olabilir.

Bu problemin en temel çözümlerinden biri; motorunuzdaki yağ haznesinin yeterliliği, yağlanma gereken parçaların yağlanması ve temizliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında akü ve şarj dinamosunun çalışmasının kontrol edilmesinde yarar vardır.

Motorun verimli çalışması, ilk kalkış hareketinin esnekliği ve motordaki yağ oranının yeterliliğine bağlıdır.